Publicerad

Kommunen och Polisen bjuder in till trygghetsdialog i Valskog

Den 25 april kommer Kungsörs kommuns säkerhetssamordnare och Kommunpolis att finnas på plats på torget i Valskog för att prata om trygghetsfrågor med boende i Valskog. Du som är nyfiken på det trygghetsskapande arbetet som bedrivs i kommunen, vill dela med dig av dina egna erfarenheter kring din upplevda trygghet eller lämna synpunkter och idéer är välkommen.

Torget i Valskog

Syftet med trygghetsdialogen är att fånga upp platser, områden eller problembilder som upplevs otrygga utifrån medborgare, samt att föra dialog om åtgärder för att om möjligt bygga bort dessa otryggheter.

Datum: 25 april
Tid: 17.00 – 20.00
Plats: Torget i Valskog (Torggatan)

Trygghetsdialogen samordnas av Polisen i Västra Mälardalen och Brottsförebyggande rådet som är kommunens råd för brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor. Rådet består av politiker, representanter från kommunens förvaltningar och bolag samt representanter från det lokala näringslivet, bostadsbolag mm.

Efter trygghetsdialogen kommer en rapport att sammanställas och användas i Brottsförebyggande rådets fortsatta arbete inom det trygghetsskapande- och brottsförebyggande området.

Har du inte möjlighet att komma till den aktuella tiden och platsen går det alltid bra att maila dina synpunkter och frågor till andreas.ahlsen@vmkfb.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här