Publicerad

Nu fortsätter utvecklingen av hamnen - etapp 2

Hamnområdet 2019

Ett långsiktigt arbete pågår för att lyfta hamnområdet i Kungsör och göra miljön mer attraktiv och levande. Den första etappen genomfördes under 2021, då den stora silon rivdes och gräsmatta samt lekytor anlades. Nu är det dags att ta nästa steg i utvecklingen.

En tillsatt arbetsgrupp har arbetat vidare med frågorna. Medborgarna har haft möjlighet att tycka till och det har hållits en framtidsdag med politiken. Det presenterade förslaget från arbetsgruppen godkändes av Kommunstyrelsen den 28 mars, vilket innebär en fortsättning av etapp 2, som gör området ännu mer tillgängligt och attraktivt för invånare och besökare.

De satsningar som är på gång i hamnen 2022

  • gångstråk och planteringar
  • delar av området görs bilfritt
  • flyttade ställplatser för husbil
  • parkeringsplatser för bil med båttrailer
  • utsmyckning av husfasad (Gösen 8)
  • mobil scen som kan användas i hamnen vid evenemang

En stabilitetsutredning genomförs för att säkerställa markförhållandena.

Förstora bilden

Fortsatt stegvis utveckling av hamnområdet

Utvecklingen av hamnområdet kommer att ske under flera år, där ekonomi och politiska beslut är styrande faktorer. Etapp 1 genomfördes 2021 och etapp 2 kommer att genomföras 2022. Under 2022-2023 kommer en långsiktig plan tas fram, för att göra miljön mer attraktiv och levande i området. Vi fortsätter kontinuerligt att rapportera om utvecklingsarbetet för hamnområdet, vartefter vi kommer längre i processen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: