Publicerad

Hjälp till att bekämpa sjögull i Mälaren

Nu närmar sig våren och den främmande invasiva arten sjögullen börjar växa i Mälaren. Sjögull växer i så täta massor att hela ekosystemet kan påverkas och andra växter och djur inte kan överleva. Det finns flera insatser som du kan göra för att hjälpa till i bekämpningen.

Utanför Ekudden i Kungsör breder sjögull ut sig. Foto: Ecocom

Sjögull är en invasiv art som växer så tätt så att den skuggar botten så mycket att den konkurrerar ut andra växter och djur som lever i vattnet och på botten av Mälaren. Växten är även ett hinder för båtliv, fiske och bad.

Sjögull sprids lätt med hjälp av människan, bland annat då det fastnar i båtmotorer. Varje liten del av växten som flyter iväg slår lätt rot någon annanstans. På två månader kan sjögull skapa fem meter långa revor längs botten.

Mälaren är drabbad av sjögull i stor utsträckning och därför pågår just nu ett samverkansprojekt där flera parter tillsammans bekämpar växten.

Sjögull påminner om näckros men har mindre blad och fransiga kronblad på den gula blomman. Foto: Christina Schyberg

Sjögull påminner om näckros men har mindre blad och fransiga kronblad på den gula blomman. Foto: Christina Schyberg

Detta kan du göra själv

Mindre mängder sjögull kan bekämpas men har växten hunnit sprida sig kan utrotning bli svårt. Det finns flera insatser som du kan göra för att hjälpa till i bekämpningen.

Kör aldrig med båt eller kanot i sjögull

Kör aldrig med båt eller kanot där det finns sjögull eftersom växtdelar då lossnar och sprider sig mycket snabbt.

Rapportera ditt fynd

Om du hittar sjögull: rapportera ditt fynd på www.invasivaarter.nu Bifoga alltid bilder på växterna när du rapporterar.

Slå inte av plantorna

Slå inte av sjögullsplantorna eftersom växtdelarna då snabbt sprids till nya platser.

Simma aldrig bland sjögull

Simma aldrig bland sjögull, då det är risk för drunkning.

Om projektet och kontaktuppgifter

Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Sörmland, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Kungsörs kommun, Köpings kommun och AMA i Eskilstuna driver ett gemensamt projekt för att bekämpa den kraftigt växande arten sjögull i Mälaren genom att använda flytramar som metod.

Projektet koordineras av Mälarens Vattenvårdsförbund och får under 2021-2022 betydande finansiering genom LOVA-medel. De medverkande kommunerna Eskilstuna, Västerås, Köping och Kungsör bidrar med kontanta medel och arbetstid.

Mer information på Mälarens vattenvårdsförbund

Kontaktpersoner

Eskilstuna kommun: Anna Holmqvist, projektledare, anna.holmqvist@eskilstuna.se, 016‐710 27 12

Eskilstuna kommun: Olle Philipsson, olle.philipsson@eskilstuna.se

Eskilstuna kommun: Mari Backlund, mari.backlund@eskilstuna.se

Västerås stad: Camilla Ranlund, camilla.ranlund@vasteras.se

Kungsörs kommun: Julia Löndal Jonsson, julia.londalJonsson@kungsor.se,
0227‐600 176

Mälarens vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen Västmanland: Ingrid Hägermark,
ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se, 010‐224 93 72

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: