Publicerad

KFAB bygger centralt

Vid Kaplanen 7 bygger Kungsörs Fastighets AB 32 nya lägenheter
som beräknas vara klara för inflyttning vid årsskiftet 2023. Två fastigheter tar form, ett helt nytt flerbostadshus och en ombyggd enplansbyggnad.

De senaste åren har KFAB haft stor efterfrågan på lägenheter, de nya som nu byggs är efterlängtade. Mellan Skolgatan och Karlavägen, växer ett nytt flerbostadshus fram med 4 våningar och 23 lägenheter. Dessutom byggs en befintlig byggnad om till 9 lägenheter i gatunivå. Steg för steg växer de nya lägenheterna fram enligt plan.

KFAB har som mål att bygga 80 nya lägenheter till 2025, som ett led i kommunens mål om att bli 9000 invånare till samma år. Cirka 30 lägenheter återstår att nyproducera efter att de nu pågående projekten invigs. För att främja utvecklingen i kommunen har KFAB också sålt mark till andra bostadsbolag för att nya bostäder ska kunna växa fram.

 

Nytt flerbostadshus

Skissbild på nytt flerbostadshus i 4 våningar.

Nytt flerbostadshus kommer att likna det på bilden när det är klart.

För nyproduktionen av flerbostadshuset är grundplattan gjuten och arbeten pågår med allt från väggar, balkonger och fönster till markarbete, målning och takläggning.

Bild på byggnation av det nya flerbostadshuset.

Byggnation av nytt flerbostadshus pågår.

 

Ombyggd enplansbyggnad

Skissbild på ombyggd enplansbyggnad i vinkel.

Ombyggd enplansbyggnad kommer att likna den på bilden när den är klar.

Ombyggnationen av det så kallade annexet pågår för fullt. Delar av den gamla byggnaden rivs, befintliga delar fräschas upp och nytt kommer till för att färdigställa de nya lägenheterna.

Bild inifrån enplanshuset, under uppbyggnad.

Byggnation av enplansbyggnad pågår.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: