Publicerad

Vi tar upp sand och sopar våra gator i Kungsör och Valskog vid månadsskiftet mars och april

Den stora sandupptagningen på våra gator påbörjas i slutet av mars eller i början av april.

Uppdatering 28 mars
Den grova sandupptagningen påbörjas måndagen den 28 mars och
beräknas ta 1 vecka. Finsopningen påbörjas snarast möjligt efter grovsopningen.

Den 15 mars
Dom kalla nätterna som vi har gör att snösmältningen fortfarande går sakta på partier som ligger i skugga. Det är därför svårt att säga exakt när sopningen kan påbörjas.

Vårsopning kring centrum och på gång- och cykelbanor gör vi med våra egna små sopmaskiner.

Villagator och vägar sopas i två omgångar. Först sker sandupptagning och därefter finsopning. Från grovsopning till att finsopningen är klar, kan det ta cirka en månad.

Ansvaret för att sopa och ta bort sand från trottoar eller ytan närmast tomtgräns är fastighetsägarens.

Om sanden inte tagits upp på din gata kan du sopa ut grus och sand från trottoaren eller ytan närmast tomtgräns på gatan. Då tar kommunen bort sanden när gatan sopas.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: