Publicerad

Tänk på att inte köra på tomgång

Enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön inom Kungsörs kommun får en förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon inte hållas igång utomhus i mer än 1 minut.

Händer på bilratt

En bil som går på tomgång kan både orsaka bullerstörningar och utsläpp som i sin tur kan orsaka hälsoproblem eller andra störningar för kringvarande människor. Värst blir utsläppen när bilen är kall.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: