Publicerad

Skolgatan avstängd 9 december 2021 fram till 31 december 2022

Skolgatan är avstängd 9 december 2021 fram till 31 december 2022 för att KFAB bygger om gamla Karlaskolans annex till bostäder.

Endast byggtrafik och de boende kommer att kunna passera.

  • Röd markering - avstängd väg
  • Orange markering - omledningsväg för gående och cyklister

Gamla Karlaskolans annex

Är den vinkelbyggnad som står närmast Skolgatan där det tidigare bland annat har varit matsals- och hemskunskapslokaler. Lokalerna har även hyrts ut till Arbetsfördelingen och SFI (Svenska för invandrare).

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: