Publicerad

Utbyte av belysningsarmaturer

Under slutet av 2021 och början av 2022 kommer det att ske utbyte av belysningsarmaturer på hela eller delar av följande gator, vägar, gång- och cykelvägar i Kungsör.

 • Malmbergavägen
 • Drottninggatan
 • Storgatan
 • Torsgatan/Frejgatan/Villagatan
 • Karlavägen/Villagatan
 • Prästgatan
 • Karlavägen/Krusgatan
 • Karlavägen/Ringvägen/Kinnekullevägen
 • Kinnekullevägen
 • Kungsringen
 • Skolgatan/Runnavägen
 • Runnavägen/Kungsringen
 • Sandskogsbacken

Antalet belysningsarmaturer

Totalt rör det sig om cirka 2 400 armaturer som ska bytas från högtrycksnatrium till LED belysningar. Orsaken till bytet är flera, men främst att tillverkningen av belysning med hötrycksnatrium kommer att upphöra. I och med det kommer tillgången på ljuskällor och reservdelar att upphöra.

Utbytet kommer att ske succesivt

Detta utbyte kommer att ske inom en period på 8 år. De nya LED belysningarna kommer att ge ett bättre ljus och dra mindre energi.

Tillgången på armaturer är begränsad och det kommer att uppstå fördröjningar i leveranserna av ljuskällorna meddelar leverantören. Det är i dagsläget svårt att beräkna en exakt tidsplan.

Olika ljus i olika områden

På lite mer trafikerade gator kommer ljusskenet att vara vitt och på lokalgator inne i villaområdena kommer ett varmare ljussken att användas.

Planen för Valskog

Planen är att arbetet med utbyte av ljuskällor kommer att ske i delar av Valskog under 2022 så fort vi får tillgång till material och personalresurser.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: