Publicerad

Valskogs LEA, i samarbete med Coompanion Mälardalen

Lokalekonomisk analys på gång i Valskog, projekt att ta fram en folder om bygdens historia och framtidsvision.

I Valskog pågår en LEA – Lokal Ekonomisk Analys – i samarbete med Coompanion Mälardalen. Syfte med en LEA är att analysera ortens förutsättningar och ta fram en gemensam vision om bygdens framtid. Kort sagt en ekonomisk marknadsundersökning med fokus på lokal service för utveckling av bygden.

Lokalsamhället och företag

LEA vänder sig till hela lokalsamhället, politiker, företagare, kommunala organ, föreningslivet med flera. Tillsammans jobbas det fram ett material om bygden som trycks upp och delas ut till alla hushåll, företag och föreningar i området. Materialet kan även användas i olika marknadsföringssyften gällande bygden och våra lokala projekt.

Foldern kommer att innehålla bland annat bygdens historia, som den ser ut idag och framtidsvision. Den kommer att beskriva våra lokala resurser, företag, kultur, fritid och föreningsliv. Den kommer att innehålla statistik över befolkningsutvecklingen, in- och utflyttning, ekonomi med mera.

Öppet för alla som vill vara med och bidra

Projektet är öppet för alla som vill vara med att bidra och påverka innehållet i trycksaken. Projektet beräknas pågå till sensommaren 2022 eller längre om så behövs.

Vill du vara delaktig i projektet kan man kontakta Marie Eriksson och Kicki Karlsson på valskog@valskogbygden.se för vidare information.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: