Publicerad

Onsdagen den 17 november påbörjar vi förberedelserna inför asfalteringen vid Entré Kungsör

Onsdagen den 17 november påbörjas arbete med att förbereda vägen inför nyasfalteringen som kommer att ske under vecka 47 i korsningen Kungsgatan/Granlidsvägen.

Vägbanans gamla asfalt ska fräsas innan den nya asfalten kan läggas.

  • Framkomligheten kommer att vara mycket begränsad
  • Trafiken kommer att regleras av trafikvakter
  • Om möjligt, välj annan väg

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: