Publicerad

Entré Kungsör tar form på Kungsgatan

I korsningen mellan Kungsgatan och Malmbergavägen pågår just nu projekt Entré Kungsör. Projektet innebär en ombyggnation av området för att sänka hastigheten och göra korsningen säkrare att passera. Dessutom kommer ett nytt konstverk pryda platsen och göra Entré Kungsör till ett vackert blickfång.

Säkrare och mer välkomnande
Korsningen vid Kungsgatan och Malmbergavägen ägs av både Kungsörs kommun och Trafikverket. Eftersom korsningen varit olycksdrabbad har beslut tagits för att göra den säkrare att passera för gång- och cykeltrafikanter. Korsningen får en mittrefug med vägkuddar på båda sidor för att sänka hastigheten. Området görs också fint med planteringar och ett nytt konstverk.

Nytt konstverk till Entré Kungsör
Vid den södra sidan av Kungsgatan (området med rött kryss på bilden) kommer ett konstverk placeras. Konstverket blir belyst kvällstid för att skapa ett vackert blickfång till Entré Kungsör.

Konstnären Niklas Mulari, är bosatt i Torshälla och har studerat vid bland annat Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Konstverket är 2,5 meter i diameter och materialet är av 5 mm polerat rostfritt stål. Niklas Mulari beskriver själv så här:

  • En högblank boll, en sfär, en geometrisk sammansättning, eller vad är det egentligen? Konstverket kan leda tankarna till energi, rörelse, nyfikenhet att utmana ett material och mycket mer. På kvällen kan konstverket belysas och skapa ett vackert blickfång till Entré Kungsör.

Från beslut till handling
Årligen ansöker Kungsörs kommun om statlig medfinansiering med Trafikverket för åtgärder för bland annat miljö- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på det kommunala vägnätet, vilket bland annat innefattar att säkra upp vägpassager för gång- och cykeltrafikanter.

Ansökan för projekt Entré Kungsör har godkänts av kommunens Ortsutvecklingsgrupp. Denna grupp består av tjänstemän inom kommunen och politiker från samtliga partier. Trafikverket beviljade den 4 maj 2020 statlig medfinansiering med 50 % för projektet.

Den 16 juni 2021 beslutade Kungsörs KommunTeknik AB:s styrelse att godkänna utformningsförslag med vägkuddar. KKTAB:s VD fick i uppdrag att påbörja byggnationen och projektet beräknas vara klart under november månad 2021.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här