Publicerad

Nytt planprogram antaget av kommunfullmäktige

Ett planprogram för Kungsörs tätort har antagits av kommunfullmäktige.

Framsida planprogram

Utifrån ett politiskt beslut har arbetet med att ta fram ett planprogram pågått under en längre tid. Programmet som antogs av kommunfullmäktige den 13 september ska ses som ett komplement till den översiktsplan som redan finns för Kungsörs kommun.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: