Publicerad

Begränsad framkomlighet på Kungsgatan i korsningen vid Malmbergavägen/Granlidsvägen

Imorgon onsdag påbörjas arbetet med att anlägga en provisorisk väg inför byggstarten med att göra korsningen säker för gång- och cykeltrafikanter som ska passera korsningen.

En provisorisk väg ska anläggas på sidan av Kungsgatan mot Gnutti. Under arbetets gång kan man passera korsningen men med begränsad framkomlighet och köbildning som följd. 30 km/tim råder i området.

Värna om de som arbetar på vägen – passera med försiktighet.

Bilden nedan visar hur korsningen kommer att se ut när den är klar och Kungsörs KommunTeknik ABs styrelse beslutade den 16 juni 2021 att:

  • godkänna utformningsförslag nummer 2 med vägkuddar
  • uppdra åt verkställande direktören att initiera byggstart snarast

Hela projektet beräknas vara klart under november. Information om framkomligheten under arbetets gång kommer fortlöpande.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: