Publicerad

Rivningen av silon är avslutad

Vyn i hamnområdet har under de senaste två månaderna förändrats vartefter den stora silon har rivits. I början av maj påbörjades rivningen av den gamla silon och lagom till midsommar var rivningen färdig.

Slutbesiktningen av rivningen är klar, rivningsmaskinerna är borta och materialet har sorterats och transporterats i väg. Nu återstår en stor yta av grus, men här ska det snart anläggas gräs och en ny välkomnande yta ska göras i ordning för härliga dagar i hamnen.

Den stora silon är borta och kvar är en stor yta där det ska anläggas gräs

Gästhamnen har fått en ny öppnare vy

Ny mötesplats växer fram

Gräsmatta och lekytor kommer göra hamnen till en ännu bättre mötesplats för Kungsörare och besökare, med mycket liv och rörelse. Den nya ytan kommer öppnas upp så fort det är möjligt, planen är att nya ytan är klar under juli. På sikt kommer det även finnas foodtruck (matvagn) i området.

Vi öppnar ställplatserna för husbilar igen

Gästhamnen öppnade vid midsommar för båtgäster och nu är det dags att även öppna för biltrafik och 3 av 6 ställplatserna för husbil.

Fortsatt utveckling av hamnområdet

Utvecklingen av hamnområdet kommer att ske stegvis, under flera år, där ekonomi och politiska beslut är styrande faktorer. Det första stora steget, att riva silon, har nu genomförts. Ett långsiktigt arbete pågår för att lyfta hamnområdet och göra miljön mer attraktiv och levande. Vi fortsätter kontinuerligt att rapportera om utvecklingsarbetet för hamnområdet, vartefter vi kommer längre i processen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: