Publicerad

Belysning över Söders gärde

Belysningen över Söders gärde kommer nu att bli verklighet. Samarbetet med Trafikverket och Vattenfall är klart och arbetet med att anlägga belysningen kan nu påbörjas. Projektet medfinansieras dessutom av Trafikverket för säkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter.

Belysningen kommer att vara närvarostyrd. Det betyder att ljusstyrkan ökar när någon närmar sig och sänks när ingen är närvarande. På så sätt minimeras elförbrukningen på den aktuella sträckan.

Det är Kungsörs KommunTeknik AB som bygger åt Kungsörs kommun och arbetet påbörjas vecka 22. Projektet beräknas vara klart under juni månad.

Under byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet på grund av kabelschakt som kommer att utföras parallellt med gång- och cykelvägen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: