Publicerad

Stort steg i utvecklingen av hamnområdet – nu rivs silon

Från måndag 10 maj och cirka två månader framåt pågår rivning av silon i hamnområdet. Vi arbetar aktivt för att minimera störningar och gör allt vi kan för att inte påverka sommarsäsongen för mycket. Vi håller exempelvis en passage öppen till gästhamnen. Tack för att du har överseende denna period, medan vi gör Kungsör ännu bättre.

Flygfoto över silon och hamnområdet

Under rivningsperioden arbetar vi med att hamnområdet på ett säkert sätt ska vara tillgängligt. Hela rivningsområdet är inhägnat med staket, men vi håller en passage öppen till gästhamnen. När stora moment görs kommer vakter placeras ut och området tillfälligt stängas av helt.

Ställplatser för husbil samt servicehuset Kajutan är stängda under hela rivningsperioden, vi hänvisar våra husbilsbesökare till Ekuddens camping. Café Brovakten kommer dock vara öppet hela sommarsäsongen, välkommen dit.

Rivningsmaskin etableras under vecka 18 och själva rivningen av silons byggnader beräknas vara klar under maj månad, därefter följer arbete med att få bort allt bråte och återställa mark. I slutet av juni kommer ytan att få ett lyft med gräs innan vidare utveckling av området. Exakt vad som kommer att bli i hamnområdet är ännu ej beslutat, men visionen är att göra hamnområdet till ett tillgängligt och attraktivt område för både kommuninvånare och besökare.

Rivningen steg för steg

Förberedande rivningsarbete är i gång sedan en tid tillbaka med invändigt arbete och bortforsling av exempelvis skrot och elavfall. Ett omfattande saneringsarbete har också genomförts med rengöring av tankar och avlägsnande av kemikalier. Dessutom har byggnaden bebotts av duvor och stora mängder duvspillning har sanerats – hela 2,6 ton!

Måndagen den 10 maj påbörjas rivning av byggnaden. Den utskjutande delen mot vattnet planeras att rivas först, för att få bättre plats i rivningsområdet. När den delen rivs kommer passagen till gästhamnen tillfälligt att spärras av.

Därefter startar stomrivning av lågdelen av silon. Rivning sker västerifrån och rivningsmaterialet kommer användas som ramp för att på ett säkert sätt nå högdelen av silon. Högdelen innehåller också en källardel och planen är att fylla den med återanvänd betong och tegel.

Säkerhet vid järnvägen

Närheten till Svealandsbanan är en utmaning och rivningen utförs i nära dialog med bland annat Trafikverket. Vägen mellan silon och järnvägen kommer vara stängd under hela rivningsperioden och extra höga och täta staket placeras mot järnvägen. Det kommer också finnas en tillsynsman på plats när byggnaden rivs, med direktkontakt med trafikledningen. För extra säkerhet stoppas också rivningsarbetet innan varje tågpassering och återupptas de tider inga tåg passerar.

Rivningsteknik som inte stör

Silon rivs med crusher, en rivningsteknik där rivningsmaskinen knaprar sig genom betongen så materialet faller nedåt och inte åt sidan. Tekniken innebär en låg ljudnivå eftersom ingen bilning förekommer. Tekniken innebär också låg nivå med vibrationer. Vibrationsmätare är uppsatta i området sedan en tid tillbaka och inmätningar gjorda. Mätningarna följs kontinuerligt under rivningen så det inte sker något överskridande av nivåer. För att motverka damm används också vatten under rivningen.


Fortsatt utveckling av hamnområdet

Utvecklingen av hamnområdet kommer att ske stegvis, under flera år, beroende på vad ekonomin tillåter. Det första steget, att riva silon, genomförs nu. Vi fortsätter kontinuerligt att rapportera om utvecklingsarbetet för hamnområdet, vartefter vi kommer längre i processen.

Stillbild från drönarflygning över silon och hamnområdet.

Under hösten 2020 gjordes en drönarflygning över silon. Här kan du se den drygt 3 minuter långa filmen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: