Publicerad

Kungsörs framtid engagerar

Planprogrammet har varit ute på medborgardialog/samråd och det har inkommit cirka 370 svar. Vi vill rikta ett stort tack till alla som har tagit sig tid att lämna synpunkter.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: