Publicerad

Tyck till om friluftslivet

När mycket annat i vår omvärld håller stängt erbjuder naturen en slags fristad. Kungsörs natur- och friluftsområden är mer välbesökta än på länge och kommunen vill ta tillfället att utvärdera det arbete vi gör. För det behöver vi din hjälp.

I en enkät som kommunen har tagit fram kan du svara på vad du anser om friluftslivet i Kungsör. Oavsett om du brukar nyttja Kungsörs natur- och friluftsområden eller inte, vill vi veta hur just dina vanor ser ut.

Fotograf Jonas Bilberg Vår att användacykeltur Kungs Barkarö  Köpings musteri, cykel i kungsörFoto Jonas Bilberg Köpings musteri, cykel i kungsör Köpings musteri, cykel i kungsörFoto Jonas Bilberg

Svara på enkäten

Enkäten syftar till att kartlägga vilka områden och aktiviteter som är mest uppskattade och vilka områden som behöver bättre skötsel. Kanske brukar du promenera i Kungsörs skogsområden, och har lagt märke till saker som kan förbättras? Eller har du önskemål om friluftsaktiviteter som borde främjas?

Svara på enkäten senast den 20 februari. Ju fler synpunkter som kommer in desto lättare blir det för kommunen att bilda en uppfattning om hur vi bör prioritera arbetet.

Alla engagerade bjuds in till möte

Under 2021 pågår "Friluftslivets år – Luften är fri" vilket är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Det är ett stort samarbetsprojekt som är fritt för alla att delta i.

Kungsörs kommun ordnar därför ett möte den 12 mars för föreningar inom friluftslivet i kommunen liksom andra engagerade privatpersoner, för att diskutera aktiviteter under året.

Mer om friluftslivets år 2021

Anmäl ditt intresse

Träffen kommer om möjligt genomföras fysiskt i friluftsområdet Lockmora. Huvudsyftet är att informera om Friluftslivets år och diskutera tänkbara aktiviteter kring det samt träffa andra som är engagerade, men det blir även en chans att få veta mer om hur kommunen jobbar och att tycka till om det arbetet.

Det kan bli aktuellt att genomföra träffen digitalt på Teams om den rådande situationen inte medger att vi träffas på avstånd utomhus. Vid fysiskt möte kan antalet platser bli begränsade.

Anmäl dig eller ställ dina frågor till någon av kontaktpersonerna nedan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: