Publicerad

Underhållsarbete vid elljusspåret på åsen

Elljusspåret på åsen i Kungsör kommer att underhållas under några veckor framåt.

Åtgärder som ska göras är:

  • att grusa upp spåren som jämnar till marken från rötter och stenar
  • att ta bort sly
  • att ta bort träd som riskerar att skada elledningen till belysningen

Tänk på att under arbetet används tunga maskiner och det är en begränsad framkomlighet under några veckor framåt.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här