Publicerad

Lyckad trygghetsvandring i regn och mörker

Igår kväll trotsade ett femtontal personer regnet och trygghetsvandrade i området kring Sporthallen-Västerskolan-Kung Karls skola.

Trygghetsvandring oktober 2020

Några av deltagarna på trygghetsvandringen.

Mikael Peterson som är kommunstyrelsens ordförande och även ordförande i det lokala brottsförebyggande rådet tog täten och ledde vandringen.

Regnet och mörkret gjorde det egentligen till en perfekt dag för trygghetsvandring. Det blev uppenbart hur mörkt det kan vara på vissa ställen och representanterna från kommunens teknikbolag, KKTAB, började redan på plats diskutera lämpliga åtgärder tillsammans med polisen och kommunens säkerhetssamordnare.

Förutom mörka platser som kan kännas otrygga så framkom det synpunkter på parkeringen vid Sporthallen och att det på morgnarna kan vara trängsel och oreda i trafiken på Frejgatan i samband med att skolan börjar. Kommunen tar till sig synpunkterna och kommer att diskutera vidare vilka lösningar som är möjliga att genomföra.

Brottsförebyggande rådet vill tacka alla som tog sig tid att komma och extra roligt var det att se att så många ungdomar kom!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: