Publicerad

Utveckling av Kungsörs hamnområde – silons skärmtak rivs

Nu påbörjar vi arbetet med att lyfta hamnområdet och göra miljön mer inbjudande och levande. Den förfallna silon planeras att rivas för att skapa förutsättningar för förändringar av området. Av säkerhetsskäl har kommunen beslutat att omgående riva silons skärmtak, ett arbete som påbörjas måndag 14 september och beräknas pågå 1-1,5 vecka.

Med visionen att göra Kungsör till en ännu attraktivare bostads- och besöksort, köpte kommunen silon (fastigheten Gösen 7) i somras. Klart så här långt är att silon rivs för att ge utrymme för nya möjligheter som exempelvis rekreation, möten och aktiviteter. Exakt vad som kommer att bli i hamnområdet är ännu ej beslutat, planen är att involvera många människor innan politiken tar beslut i frågan.

- Människors närhet till vatten har alltid haft väldigt stor betydelse. Kungsörs fantastiska Mälarnära läge är något vi gärna lyfter fram och gör mer tillgängligt både för våra invånare och besökare, säger Claes-Urban Boström, kommundirektör.

Under hösten annonserar kommunen ut en förfrågan gällande rivning av silon, enligt lagen om offentlig upphandling. Innan upphandlingen går ut görs en miljöutredning för att säkerställa hanteringen av rivningen.

- Miljöutredningen kommer att tala om vilka material som finns i byggnaden så vi river rätt och eventuella miljöfarliga material skickas på deponi, berättar Maria Stridfeldt, fastighetschef KKTAB.

Vi fortsätter kontinuerligt att rapportera om utvecklingsarbetet för hamnområdet, vartefter vi kommer längre i processen.

Silons skärmtak.

Rivning av silons skärmtak påbörjas den 14 september.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: