Publicerad

Viktig information till dig som har hälsoskyddstillsyn

Med anledning av Coronaviruset har vi på Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) valt att avvakta med den planerade tillsynen för en tid framöver. Vi kommer i god tid innan att höra av oss till er som har planerad tillsyn i år för tidsbokning.

Vi vill också passa på att vidarebefordra lite av den information som vi har tagit del av. Information om viruset och hur du skyddar dig och andra från smittspridning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns på bland annat Folkhälsomyndighetens hemsida.

Förebyggande rutiner för verksamheter

Det är viktigt att arbeta förebyggande genom att bland annat ha bra städ- och rengöringsrutiner. Förutom god handhygien är desinfektion av ytor en effektiv åtgärd mot coronavirus. Ytor och föremål som många personer kommer i kontakt med bör städas eller rengöras varje dag.

Enligt 26 kap 19 § miljöbalken ska alla verksamheter bedriva egenkontroll och som en del av detta bör det finnas rutiner för städning, rengöring och, i vissa fall, tvätt. Vid situationer med smittspridning i samhället är det extra viktigt att se över och följa dessa rutiner.

Idag när detta skrivs är det fortfarande tillåtet att ha sin yrkesmässiga hygieniska verksamhet igång, men detta kan komma att ändras. I Norge och Danmark har ett tillfälligt stopp införts för alla yrkesmässiga hygieniska behandlingar.

I Socialstyrelsens allmänna råd står det att händerna bör rengöras och desinfekteras innan en yrkesmässig hygienisk behandling påbörjas som går igenom hud eller slemhinna. Om handsprit inte finns tillgängligt kan andra medel, så som sårtvätt användas. Munskydd, till skillnad från andningsskydd, skyddar inte den som är frisk från covid-19. Upplever man förkylningssymptom ska man stanna hemma.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: