Publicerad

Bekämpning av parkslide

Den grovstjälkade växten parkslide kom till Sverige som trädgårdsväxt. Den har visat sig vara både lättspridd och extremt svår att bli av med.

Kungsörs kommun jobbar aktivt för att förhindra spridningen av parkslide. Här är våra råd till dig som kommuninvånare:

  • Rapportera fynd av parkslide. Vänd dig antingen till kommunen eller använd tjänsten invasivaarter.nu.
  • Plantera inte parkslide.
  • Släng inte växtdelar av parkslide i komposten eller naturen. Minsta rotbit kan bilda nya bestånd.
  • Undvik att försöka gräva upp växten. Rådfråga gärna kommunen inför bekämpning.
  • Försök bara bekämpa den om det är absolut nödvändigt. Felaktig bekämpning kan få den att skjuta fler skott.
  • Läs de senaste råden om bekämpning av parkslide på naturvårdsverket.se

Förrymd trädgårdsväxt som blivit ett stort problem

Parkslide infördes i Sverige från Ostasien som en trädgårdsväxt och har sedan spridit sig. Där den får fäste kan den bilda stora fält. Den konkurrerar ut inhemska växter och förändrar livsmiljöer för många arter.

Växten för med sig konsekvenser för hela ekosystem och försvårar för olika typer av markanvändning. De kraftiga rötterna kan förstöra byggnader och vattenledningar.

Det finns i nuläget ingen lagstiftning som förbjuder dig att plantera parkslide. Du bör dock undvika det eftersom den kan bli extremt svår att bli av med. Naturvårdsverket rekommenderar också att den som har den på sin mark försöker undvika att den sprider sig. Nya upptäckter av bestånd bör också rapporteras. Du kan antingen vända dig direkt till kommunen eller använda tjänsten invasivaarter.nu.

Parkslide är en lättspridd och extremt svår växt att bli av med.

Så känns den igen – och bekämpas

Du känner igen parkslide på dess grova, greniga stjälk som påminner om bambu. Bladen är stora – en dryg decimeter långa – och äggrunda med utdragen spets. Växten blommar i vita eller rödlätta klasar i bladvecken.

Bekämpning av parkslide är näst intill omöjligt. I första hand kan du låta beståndet vara om den inte utgör ett problem.

Planerar du ombyggnationer eller anläggning i trädgården, eller märker att beståndet av parkslide sprider sig, kan bekämpning vara nödvändigt.

Inför bekämpningen är det viktigt att du läser på och väljer en metod som lämpar sig för platsen. Metodkatalog finns på Naturvårdsverkets hemsida. Du kan antingen kontinuerligt klippa växten för att på sikt trötta ut den, eller gräva bort och täcka med duk. Oavsett vilken metod du väljer är det viktigt att du hanterar eventuellt avfall på rätt sätt. Lägg det inte på komposten eller på andra platser i naturen, eftersom den då sprids. Lägg det i stället i väl inknutna plastpåsar. Är det en mindre mängd kan du slänga det i hushållsavfallet. Vid större mängder slänger du det på Återbruket i fraktionen ”Tapeter, takpapp och gummi”.

Rötterna sträcker sig ned mot fyra meters djup och flera meter sidledes från den synliga plantan ovan jord. Varje rotbit som blir kvar i jorden kan bilda nya plantor. Alltså kan växten triggas och skjuta upp mängder av nya skott när du försöker att gräva upp den eller klippa ned den. Därför är det viktigt att bekämpa hela beståndet samtidigt och att vara ihärdig.

  • Den virtuella floran beskriver växtens kännetecken
  • På Naturvårdsverkets webbplats finns information om hur bekämpning bör gå till och vilka försiktighetsåtgärder man bör vidta.

Förekomst i Kungsör

Vi får kontunierligt in rapporter om parkslide i kommunen. Tack vare invånarnas uppmärksamhet har vi kunnat bekämpa bestånd innan de blivit ett stort problem. Arbetet lär fortsätta under många år och vi är tacksamma för fortsatta rapporter från dem som ser parkslide. Kommunen kan endast göra något åt parkslide som växer på kommunal mark, men kan i fall där den växer på privat mark ge rådgivning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här