Publicerad

Barnen i Kungsör håller rent

Varje vår ger sig hundratusentals barn och vuxna ut och plockar skräp under kampanjen Vi Håller Rent. Även Kungsörs skolor och förskolor deltar och plockar skräp i sina närområden.

Skräpplockningsaktiviteter på Regnbågens förskola

Skräpplockningsaktiviteter på Solbackens och Björklidens förskola

Men det handlar inte bara om att barnen ska städa upp det skräp som vuxna slänger i naturen. I stället syftar aktionen till att barnen ska lära sig om skräp, återvinning och hållbar utveckling.

Genom att plocka skräp ökar barnens medvetenhet om nedskräpningens effekter, återvinning och hållbar utveckling. Att plocka skräp kan både vara ett roligt äventyr och väcka många tankar och frågor.

Förskolor och skolor städar i sina närområden

I Kungsör är cirka 700 barn med i olika skräpplockningsaktiviteter inför eller i samband med Världsmiljöveckan. Aktiviteterna varierar beroende på barnens ålder men har det gemensamt att det inte bara handlar om själva skräpplockandet. Det uppstår många intressanta diskussioner och frågor rapporterar personalen.

Ett exempel är Solbackens och Björklidens förskola, där sopsamlarmonstren berättade om skräp och vad man ska göra med det. Förutom själva skräpplockningen så har man haft en hel rad andra aktiviteter. Bland annat har barnen målat, pysslat och spelat memory med temat skräp och nedskräpning.

Skräpplockningsaktiviteter på Regnbågens förskola

Sopsamlarmonster på Solbackens och Björklidens förskola

Några korta fakta om nedskräpning

  • Skräp är avfall som borde återvinnas. Men när skräpet väl har hamnat i vattendrag och hav är det ingen som städar upp det. Skräpet läcker ut utanför våra befintliga avfallssystem. Enligt en uppskattning som Håll Sverige Rent har gjort kostar nedskräpningen två miljarder kronor per år i Sverige.
  • Det mesta av skräpet kommer från vanliga konsumenter och är ofta av plast. En plastförpackning kan ha använts bara några minuter, men bli kvar i naturen en livstid eller mer.
  • Plastskräpet i havet försvinner inte, utan sönderdelas till mindre och mindre bitar. Stort skräp på land är alltså en källa till mikroplast i haven.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: