Publicerad

Pågående arbete med nytt promenadstråk

På baksidan av gamla Brovaktarbostaden har promenadstråket som knyter ihop Drottninggatan med hamnen tillgänglighetsanpassats. Gångvägen är en del av pågående centrumutveckling.

Gångbanan kommer att plogas och sandas under vintern. Kvarstående arbete med asfaltbeläggning och belysning kommer att färdigställas under våren 2019.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056