Publicerad

Pågående arbete med nytt promenadstråk

På baksidan av gamla Brovaktarbostaden har promenadstråket som knyter ihop Drottninggatan med hamnen tillgänglighetsanpassats. Gångvägen är en del av pågående centrumutveckling.

Gångbanan kommer att plogas och sandas under vintern. Kvarstående arbete med asfaltbeläggning och belysning kommer att färdigställas under våren 2019.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: