Publicerad

Grävarbeten på Bergsgatan i Valskog under januari och februari

Nya serviser (ledningar) för vatten och avlopp ska anläggas på Bergsgatan i Valskog. Under tiden som arbetet pågår kommer Bergsgatan till viss del vara avstängd och trafikanter uppmanas att följa vägvisning. Arbetet beräknas vara klart under februari.

På Bergsgatan finns tomter klara för byggnation, arbetet som nu utförs är förberedande åtgärder för va-anslutning till dessa tomter.

Är du intresserad av att bygga hus i Valskog så finns några lediga tomter kvar till försäljning, läs mer här:
Lediga tomter i Valskog

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: