Publicerad

Så påverkas du när centrum byggs om

Som en del i kommunens projekt för centrumutveckling ska Drottninggatan och torget vid Tessingatan byggas om. Det kommer att påverka trafiken och dig som bor eller har verksamhet i närheten under de kommande månaderna.

Illustration ombyggnad av Drottninggatan. Framtagen av Ahlqvist & Co Arkitekter AB.

Bilden är en illustration.

De första stegen i projektet med förundersökningar och etablering är
redan avklarade. Nu börjar själva byggnationen.

Så här ser planen ut:

Deletapp 1: Torget. Pågår under maj.
Deletapp 2: Tessingatan-Skolgatan. Start i slutet av maj, klart i mitten
av juli.
Deletapp 3: Skolgatan-Thor Modéens gata. Start i slutet av juni, klart
i början av augusti.
Deletapp 4: Thor Modéens gata-Kungsgatan. Start i början av juni,
klart i slutet av augusti.
Avslutande arbete: Belysning, plantering, beläggning, komplettering.
Start i slutet av augusti, klart i mitten av september.

Stängs inte av helt

Drottninggatan kommer inte att stängas av helt. Trafiken kan ledas
om vid behov.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: