Publicerad

Nu påbörjar vi arbetet med att utveckla centrum i Kungsör

Etapp 1 av centrumutvecklingen är planerad att invigas i september 2018 och här ingår Drottninggatans nedre del och torget i korsningen Drottninggatan/Tessingatan.

Centrumutveckling påbörjad mars 2018

Nu påbörjar vi arbetet med att utveckla centrum i Kungsör för en mer trivsam och attraktiv miljö!

I strålande solsken välkomnar vi våren med förberedande markarbete på torget i korsningen Drottninggatan/Tessingatan. Här blir det ett underjordiskt dagvattenmagasin som kommer se till att vatten rinner undan ordentligt vid skyfall. Under täcket pågår uppvärmning av marken för att ombyggnationen ska kunna påbörjas så snart som möjligt.

Ett attraktivt centrum är viktigt för trivseln och ger bättre förutsättningar för att utveckla handel och näringsliv.

Kungsör förändras och förnyas

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: