Publicerad

Hållbara tjänsteresor med elbilar

Kommunens tekniska verksamhet, KKTAB, har ett miljöperspektiv i framkant. På fastighetsavdelningen är elbilarna ett hållbart alternativ när tjänsteresorna är många men korta.

Gunnar Fält och Jens Gustafsson på KKTAB:s fastighetsavdelning.

Gunnar Fält och Jens Gustafsson på KKTAB.

- Vi arbetar med felavhjälpande åtgärder och underhåll på kommunens fastigheter. 90 procent av våra resor är inom Kungsör och Valskog, säger Gunnar Fält på fastighetsavdelningen.

Laddar på natten

Det tar 10-12 timmar att ladda en elbil. Laddningen sker under natten när bilarna inte används. På en laddning går det att köra cirka 7-8 mil, vilket räcker för fastighetsavdelningens dagliga tjänsteresor inom Kungsör.

- Det finns totalt tre bilar på fastighetsavdelningen varav två är elbilar och en är en dieselbil. Det går inte att dra släpkärra efter elbil och vi måste dessutom ha en reserv om batterierna tar slut i elbilarna, säger Gunnar.

Miljöperspektiv

Beslutet om att köpa in elbilar fattades av styrelsen för KKTAB. Det var viktigt ut miljöperspektiv att byta ut de gamla bensinbilarna mot ett mer hållbart transportmedel. Det finns planer på att KKTAB:s personal ska få en snabbladdare kopplad till solenergi för sina elbilar, men inget är bestämt ännu.

Gunnar Fält berättar att många frågar om elbilarna och han märker att det finns ett visst intresse från allmänheten. Den enda nackdelen han egentligen ser är den begränsade räckvidden innan bilen behöver laddas på nytt.

Billiga i drift

- Bilarna går tyst och fint. Inköpskostnaden för elbilar är hög, men de är billigare att köra. Vi har en driftkostnad på ungefär tre kronor per mil, säger han.

Utöver de elbilar som redan finns så planerar kommunen att köpa in flera under de kommande åren. Idag finns en publik laddningsstation för elbilar i kommunen, det är Mälarenergi som ansvarar för den. Dessutom finns planer på att uppföra kommunala laddningsstationer för elbilar på ytterligare fem platser i tätorten. De flesta av dessa kommer att vara tillgängliga för allmänheten.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: