Publicerad

Vuxenutbildningen erbjuder tre nya kombinationsutbildningar till hösten - välkommen på informationsmöte 23 maj

I samverkan med Arboga och Köpings kommun erbjuder vuxenutbildningen i Kungsör tre nya yrkespaket med direkt koppling till arbetsmarknaden.

  • Vård och omsorg
  • Barn och fritid
  • Lokalvård

Utbildningarna genomförs i kombination med sfi eller svenska som andraspråk och är till stor del arbetsplatsförlagda vilket innebär att du redan från start kommer i kontakt med arbetslivet.

Välkommen på informationsmöte så får du veta mer!

  • Torsdagen den 23 maj kl 10
  • Vuxenutbildningen VIVA, Ulvesund 108, Kungsör


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: