Publicerad

Nya yrkesutbildningar startar i höst - välkomna på informationsmöte!

I samverkan med Arboga och Köpings kommun erbjuder vuxenutbildningen i Kungsör tre nya yrkespaket med direkt koppling till arbetsmarknaden.

.

  • Vård och omsorg
  • Barn och fritid
  • Lokalvård

Utbildningarna genomförs i kombination med sfi eller svenska som andraspråk och är till stor del arbetsplatsförlagda vilket innebär att du redan från start kommer i kontakt med arbetslivet.

Välkommen på informationsmöte så får du veta mer!

  • Fredagen den 3 maj kl 12.30
  • Sal VUX 3
  • Vuxenutbildningen, Ulvesund 108, Kungsör

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: