Publicerad

Framtidsdag med fokus på skolan

Vi är överens - för att uppnå visionen om att bli en av Sveriges bästa skolkommuner ska vi tillsammans arbeta hårt, långsiktigt och uthålligt. Politiker och tjänstepersoner samlades under en intensiv dag fylld med engagerade diskussioner och konstruktiva samtal kring nuläge, utmaningar och framgångsfaktorer för skolan i Kungsörs kommun.

Skolchef Henrik Junno.

Skolchef Henrik Junno. Foto: Pia Nordlander

Det är mycket som redan är bra idag, men också mycket som kan bli bättre. Framgångsfaktorer som lyftes var bland annat vikten av ledarskap på alla nivåer, särskilt det pedagogiska ledarskapets roll för att skapa en framgångsrik skolverksamhet. Skolchef Henrik Junno slog an tonen för visionen och vägledde deltagarna i en gemensam förståelse för utmaningen vi har framför oss. Vi är eniga om att hjälpas åt och samarbeta över förvaltningsgränserna för att stärka skolans verksamhet. Ytterst handlar det om att skapa miljö och förutsättningar för alla elever att lyckas i skolan, vilket också är grundintentionen i både skollag och förordningar.

Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans för att forma en framtid där varje elev kan få blomstra och nå sin fulla potential.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: