Publicerad

Tillsammans på Björskogsskolan

All personal på Björskogsskolan är nu utbildade i och arbetar mot Lions Quests värdegrundsprogram Tillsammans.

I slutet av elevernas jullov fick all personal utbildning i värdegrundsprogrammet Tillsammans. Ett program som ger träning och utvecklar färdigheter samt kunskaper i att arbeta tillsammans och att visa respekt för sig själv och andra. Det ska även träna eleverna i att ta eget ansvar, fatta positiva och sunda beslut, att visa uppskattning och till att utveckla en god psykisk hälsa. Detta är något som hela skolan kommer att arbeta med framöver och något som kommer ligga som en stående punkt varje vecka.

Tillsammans

All personal på Björskogsskolan som nu är utbildade i Tillsammans.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: