Publicerad

Nya avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2024

Inkomsttaket i maxtaxan höjs från och med den 1 januari 2024. Det innebär att nya avgifter gäller från och med januari månads fakturering.

Köpt royaltyfribild från Scandinav Bildbyrå (Bildarkivet). Får användas av Kungsörs kommun i icke kommersiella sammanhang.

Avgiftsnivåer 2024

Från och med 1 januari 2024 gäller den nya avgiften.

Maxtaxa (förkortning av "maximal taxa") betyder att det finns ett tak på det pris (den taxa) som får tas ut för en viss tjänst. Taxans storlek varierar beroende på din inkomst. 
Nu har inkomsttaket höjts till 56 250 kronor per månad år 2024.

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas
utifrån hushållets inkomst. Nivåerna för maxtaxa i förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg redovisas i tabellerna nedan.

Förskola/pedagogisk omsorg


Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3 %

1688 kr

Barn 2

2 %

1125 kr

Barn 3

1 %

563 kr


Fritidshem/pedagogisk omsorg


Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2 %

1125kr

Barn 2

1 %

563 kr

Barn 3

1 %

563 kr

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: