Publicerad

Samhällsinformation för utrikesfödda föräldrar på SFI

Öppenvårdsenheten i Kungsörs kommun har i samverkan med SFI genomfört grupprogrammet "Föräldraskap i Sverige" som riktar sig mot utrikesfödda föräldrar.

Bild på Ali Hassun och Anna Eliasson

Gruppledarna Ali Hassun och Anna Eliasson

Under fem veckor har elever på SFI träffats och genomgått ett samhällsorienterande program. Programmet riktar sig till utrikesfödda föräldrar med barn mellan 0-18 år. Träffarna handlar om familjeliv i Sverige.

Träffarnas innehåll

Träffarnas innehåll styrs av bland annat Barnkonventionen och innehåller olika teman. Skola, hälso- och sjukvård, föräldrars rättigheter och skyldigheter är några av de teman som har berörts.

Gruppen har också fått besök av olika aktörer, bland annat polisen och socialtjänsten.

Aktiviteten blev mycket uppskattad av deltagarna och intresset har varit stort för de ämnen som berörts. Den sista träffen avslutades med diplomutdelning.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: