Publicerad

Samarbeten som leder till jobb

Robin Winqvist, KMV, Marie Mattsson, Kungsörs kommun och Håkan Rahlgård, Arbetsförmedlingen

Robin Winqvist, KMV, Marie Mattsson, Kungsörs kommun och Håkan Rahlgård, Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen och Kungsörs kommun fortsätter sin samverkan för framtida kompetensförsörjning

Representanter från vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten har tillsammans med Arbetsförmedlingen besökt Kungsörsföretaget KMV och Microverktyg i Valskog för att prata om hur man tillsammans kan jobba för att få in fler personer på arbetsmarknaden.

Det blev bra möten och vi fortsätter att samarbeta kring bland annat Jobbspår i Kungsörs kommun, berättar Ulrika Lindgren som är utbildningsledare på VIVA.

Vill du veta mer om samarbetet är du välkommen att kontakta Ulrika via e-post: ulrika.lindgren@kungsor.se

Christen Grapp, Microverktyg och Håkan Rahlgård, Arbetsförmedlingen

Christer Grapp, Microverktyg och Håkan Rahlgård, Arbetsförmedlingen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: