Publicerad

Skolval 2022 i samband med riksdagsvalet

Den 11 september är det valdag i Sverige. Genom Skolval 2022 får även elever som går i årskurs 7–9 på Kung Karls skola möjlighet att testa hur det är att rösta.

Dagen innan skolans val fick eleverna under en valdebatt ställa frågor till politiker från Kungsörs fullmäktige.

Skolval är ett sätt att förbereda elever på att rösta i ett demokratiskt val. Men även vägen till och efter valdagen har betydelse. Att vi pratar demokrati och politik i klassrummet och ger elever förutsättningar att göra medvetna val de kan stå för. Att elever vet att de kan påverka i samhället här och nu. Kung Karls skola genomför detta som en del i det demokratiarbete som ingår i skolans läroplan. Det ger eleverna en inblick i hur ett val går till och förhoppningsvis ökar intresse för politik och hur Sverige styrs.

Valdebatt före skolans valdag

Dagen innan skolans valdag fick Kung Karls skola besök av politiker från Kungsörs fullmäktige då eleverna fick ställa frågor under en valdebatt. Här är ett urval av frågor som eleverna ställde till politikerna:

  • Hur kan vi få mer fritidsaktiviteter?
  • Kan vi ungdomar få gratis busskort och enkelt ta oss till andra orter då utbudet i Kungsör är begränsat?
  • Vill ni att jag ska få vara kvar i Sverige som invandrare? (ställt direkt till Sverigedemokraterna)
  • Vill ni göra något åt priserna på drivmedel och vad?
  • Vad vill ni göra för att få bättre resultat i skolan i Kungsör?

Valdag på Kung Karls skola

På Kung Karls skola är valdagen den 7 september och valet pågår under hela dagen. Varje klass har fått en bestämd tid för att gå till vallokalen. I vallokalen finns ställ med röstsedlar och bås, precis som i en ordinarie vallokal. Tre röstmottagare finns i lokalen – två elever och en lärare. När röstningen är klar tar rösträknandet vid och då har Kung Karls skola tagit hjälp av elever från Viva i Kungsör.

På samhällskunskapslektionerna innan valet har varje klass fått en genomgång av demokratiprocessen runt valet och hur en röstning går till. Måndagen den 12 september genomförs en direktsänd valvaka under skoltid.

Skolvalet 2022

Skolvalet 2022, som arrangeras av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor), vänder sig till åk 7-9 och gymnasieskolor i hela Sverige. Det hålls i samband med riksdagsvalet och det lokala resultatet rapporteras in till MUCF som sammanställer ett resultat.

Valdagarna är igång på Sveriges skolor

Den röstande delen av Skolval 2022 pågår mellan den 17 augusti och den 7 september. Under dessa dagar kommer tusentals elever få möjlighet att ta ställning för ett politiskt parti och göra sin röst hörd. Det är stort!

Varför är det viktigt att delta i Skolval 2022?
Ungas delaktighet och kunskap om demokratin är viktigt för demokratins överlevnad. Ett sätt att öka ungas intresse och engagemang för demokratin och samhällsfrågor är genom Skolval 2022. Skolval 2022 ger unga en möjlighet att själva få testa på, och lära sig om, demokrati, vilket är viktigt för deras delaktighet i demokratin både under sin ungdom och i framtiden som röstberättigade medborgare.

Regeringens mål med skolval är, att så många elever som möjligt deltar i skolvalen till Sveriges riksdag och till Europaparlamentet, att stimulera till samtal om politik i skolan och att öka elevers kunskap om demokrati och möjlighet att delta i politiska processer.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: