Publicerad

Tillsammans hittar vi vägar framåt

I samarbete med Region Västmanland jobbar VIVA för att ungdomar och unga vuxna i åldern 15-29 år, ska fullfölja sina studier och förbättra sin hälsa.

Ett arbete pågår för att hitta hållbara metoder för att främja närvaro, motivera och hitta det meningsfulla med studier för alla elever. I projektet vägar framåt är målgruppen elever med en krokig skolgång, som haft det tufft tidigare i skolan.
Det handlar om olika insatser, bland annat tid för handledning för elever som behöver extra hjälp. Målet är att skapa förutsättningar för elever att få behörighet till vidare studier och få en känsla av sammanhang och självständighet.

- Någon som ser en! Att en vuxen person ser och stöttar. Allt börjar hos individen och ju mer kunskap och självkännedom vi kan ge, desto lättare är det att nå mål i livet. Det kan vara strukturer, ett hållbart schema, kontakt med lärare och mentorer, se till att eleven är trygg i studiesituationen, berättar Ulrika Lindgren, utbildningsledare.

Som stöd för både lärare och elever finns en samtalsterapeut som leder projektet utifrån ”Kungsörsmodellen”. Det är ett strukturerat sätt att hantera olika situationer för att hjälpa på bästa sätt. Lärarna ses veckovis, stöttar varandra, diskuterar utifrån modellen och strävar efter att fånga upp i tid och arbeta förebyggande.

Personalen arbetar också med stresshanteringsmetoden ACT. En metod som ger kunskap i stress, språk, medveten närvaro och konkreta verktyg för att tänka om och se ut sin riktning i livet. Till hösten är fyra ur personalen utbildade gruppledare och kan ta utbildningen vidare till elever.

- Vi jobbar med bemötande i olika former, det är en grundplåt i personalgruppen och genomsyrar allt. Arbetsglädje är viktigt både för personal och elever, det är VI tillsammans som jobbar ihop, säger rektor Kristin Fernerud.

- Det är en ynnest att jobba i en verksamhet där man vill satsa och vågar prova för att finna guldkornen. Vi är trygga med varandra och hittar vägar framåt, säger Ulrika Lindgren.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: