Publicerad

Språk och yrke i kombination

I kommunen pågår en lyckad satsning på kombinationsutbildningar,
med syfte att få individer i sysselsättning och känna sig delaktiga i samhället.

Konceptet kombinationsutbildningar startade i augusti 2021 på VIVA (verksamheten för vuxenutbildning, gymnasium, integration, studie-
och yrkesvägledning). Det är en anpassad utbildning på gymnasienivå för individer som ej har svenska som modersmål. Utbildningen kombinerar språkstudier med yrkeskunskaper och just nu finns tre inriktningar i Kungsör – vård, förskola och lager. Yrkeskursen i lager genomförs i samarbete med Kunskapscompaniet i Eskilstuna. Till hösten kan det bli fler inriktningar, bland annat planeras för industri. Eleverna kommer från Kungsör, Köping och Arboga. Längden på utbildningen varierar beroende på inriktning och planerna är individuella, men alla syftar till att få jobb och känna delaktighet i samhället.

- Vi behövde hitta en form för att möta målgruppen. Genom att integrera svenska i yrkeskurserna blir det en röd tråd hos eleverna. Utbildningen är på heltid där skolveckan är varierad med två dagars praktik där man också får möjlighet att lyssna och använda språket samtidigt som man lär sig yrket, säger Kristin Fernerud, rektor VIVA.

- Utöver språkkunskaper och praktik arbetar vi också med fördjupad vägledning i grupp. Där jobbar vi med mål och mening, att stärka individens självkänsla och självkännedom, säger Ulrika Lindgren, utbildningsledare.

Kombinationsutbildningarna leds av SFI-lärare med bakgrund inom respektive yrkesinriktning. Att lärarna har språkutvecklingstänket med sig i yrkeskurserna är en nyckel i framgångsreceptet. Lärarna ser också stor skillnad på driv hos eleverna när det finns ett yrke i sikte och dessutom stöd med fördjupad vägledning.

- Samarbetet med vård och omsorg och förskolorna i kommunen är väldigt bra och det är också en förutsättning för att det ska fungera. Samarbete är bra för alla. Vi jobbar för att människor ska må bra, och att vara del i ett sammanhang är en viktig del i livet, säger Kristin Fernerud.

- Vi ser att kombinationsutbildningarna leder till bra saker som jobb eller vidare studier. Majoriteten av våra 34 elever är till exempel erbjudna sommarjobb, och det handlar om riktiga jobb där kompetensen efterfrågas, säger Ulrika Lindgren.

Kristin Fernerud, rektor VIVA, Masomeh Safdari, elev och Ulrika Lindgren, utbildningsledare.

Kristin Fernerud, rektor VIVA, Masomeh Safdari, elev och Ulrika Lindgren, utbildningsledare.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: