Publicerad

Insatser för kvalitetsutveckling i skolan

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar på flera sätt för att utveckla verksamheten. Det finns en stark vilja om att utveckla kvaliteten genom hela skolgången – från förskola, genom grundskola till vuxenutbildning.

Camilla Eriksson fotad framför kommunhuset i Kungsör

Camilla Eriksson, kvalitetsutvecklare.

Som ett led i utvecklingsarbetet har en ny roll införts, från maj finns en kvalitetsutvecklare på plats. Det är Camilla Eriksson, tidigare rektor på Kung Karls skola, som antagit uppdraget för samtliga verksamheter i barn- och utbildningsförvaltningen.

- Det handlar om att kvalitetssäkra verksamheten, hitta gemensamma rutiner och en röd tråd i allt. Jag har ett intresse för systematik i kvalitetsarbete och brinner lite extra för elever som har svårt. Behovet från verksamheten kommer att styra fokusområden, ett exempel är att elever ska ha godkända kunskaper, säger Camilla Eriksson.

- Det här är jättebra, det hjälper oss att följa upp och förbättra resultat, säger Fredrik Bergh, barn- och utbildningschef.

Förvaltningen är också med i SKR:s satsning Skolanalys, med syfte att utveckla skolan och skapa förutsättningar för förbättrade skolresultat. Politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare deltar i utvecklingsarbetet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här