Publicerad

En viktig vuxen i förskola/skola

På samtliga förskolor och grundskolor i kommunen har begreppet ”En viktig vuxen” introducerats och implementerats.

En viktig vuxen är ett pågående värdegrundsarbete som omfattar all personal i barn- och utbildningsförvaltningen.

Linda Körner, rektor Hagaskolan, förklarar:
- En viktig vuxen handlar om hur vi jobbar med bemötande och att alla vuxna i skolan är viktiga, varje dag. Personalen har tillsammans fått uttrycka och formulera vad det innebär att vara en viktig vuxen utifrån orden: Uppmärksam, tillitsfull, engagerad, inlyssnande och hjälpsam, samt nolltolerans (mot kränkande beteende). Vi arbetar med innebörden generellt men även i specifika situationer såsom exempelvis när vi är rastvärdar. Det är ett pågående arbete som all personal deltar i.

Sahar Mustafa, rektor Västerskolan, säger:
- Kulturen skapas av allt vi tillåter och allt vi inte tillåter i verksamheten. Jobbet med värderingarna är inte tidsbegränsat utan konstant pågående och nyskapas genom summan av alla våra handlingar. Skolan behöver arbeta långsiktigt och systematiskt för att värdegrundsarbetet ska bli en del av undervisningen och den dagliga verksamheten för att skapa trygghet för eleverna.

Kristoffer Olofsson, rektor Björskogsskolan, berättar:
- Något som vi diskuterar extra är att alla barn verkligen är allas barn, från att de kommer på morgonen till att de beger sig hemåt på eftermiddagen. På Björskogsskolan tar värdegrundsarbetet varje år avstamp i två värdegrundsveckor, där vi tar upp frågor runt etik, moral, gemensam värdegrund och hur vi beter oss mot varandra. Värdegrundsarbetet fortsätter sedan hela året och genomsyrar allt från fadderverksamhet till utomhuspedagogik och klassrumsundervisningen.

En viktig vuxen innebär att det nu finns ord för det arbete som görs med mjuka värden i förskolan och skolan. För att komma till goda resultat i skolan behöver det finnas en trygghet i botten och där är värdegrundsarbetet viktigt.

Linda Körner berättar vidare:
- Forskning visar också att barn som av olika anledningar inte har trygga vuxna omkring sig i hemmiljön kan klara sig bra i livet så länge de har en vuxen i sin närhet med de egenskaper som kännetecknar en viktig vuxen. Många vuxna har i efterhand berättat att de överlevde sin barndom för att det fanns en vuxen som såg och bekräftade dem. Här har skolan ett stort kompensatoriskt uppdrag, att se dessa elever och vara den viktiga vuxna som kan vara en avgörande faktor för hur resten av livet blir.

Värdegrundspunkter för En viktig vuxen:

  • Uppmärksam. Vi är uppmärksamma på vad som sker i förskolan/skolan. Vi visar att vi ser barnen/eleverna och finns där för dem.
  • Tillitsfull. Vi är konsekventa, håller det vi lovar och behandlar alla rättvist.
  • Engagerad. Vi befinner oss där barnen/eleverna är och är aktivt närvarande.
  • Inlyssnande. Vi tar oss tiden och lyssnar på det barnen/eleverna har att säga.
  • Hjälpsam. Vi bryr oss om barnen/eleverna och hjälper när de behöver det.
  • Nolltolerans. Vi reagerar och agerar när någon beter sig kränkande mot någon annan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: