Publicerad

Teknikcollege Västra Mälardalen får gott betyg, återcertifieras och genomför nya tekniksatsningar

Teknikcollege Västra Mälardalen (TCVM) bedriver i samarbete med regionens företag utbildningar inom industriteknik och har sedan tidigare ett certifikat som utfärdas av Sveriges Industriråd. Efter att TCVM under våren genomgått en granskning med goda resultat har nu verksamheten blivit återcertifierad för ytterligare fem år. Samtidigt lanserar TCVM flera satsningar för att sprida teknikintresset bland unga.

Elever på Teknikcollege framför maskiner

Industrirådet skriver i sitt beslut; ”Efter att Granskningskommittén tagit del av ansökningshandlingarna och träffat företag, elever, lärare, skolledning samt regional styrgrupp, framgår det att Teknikcollege Västra Mälardalen är ett väl fungerande Teknikcollege och att konceptet är väl implementerat på flera nivåer.”

- Beslutet är glädjande och viktigt. Det innebär att kommuner, utbildningsanordnare och industri och- teknikföretagen fortsätter utveckla industri och teknikprogrammen utifrån industrins behov och samtidigt jobba för att skapa ett större teknikintresse i regionen, fortsätter Lars-Erik Wige, som är styrgruppsordförande för teknikcollege.

- Teknikcollege är viktigt för Västra Mälardalen då det finns ett stort behov av arbetskraft inom den sektorn. Teknikcollege möjliggör och stärker intresset för yrkeskategorierna och på så sätt kan fler elever bli intresserade av att studera till dessa yrken, säger Kristin Fernerud rektor Vuxenutbildningen och Kungsörs Gymnasium.

110 elever får sommarjobb

Jimmy Fernerud som är processledare för Teknikcollege Västra Mälardalen, menar att det finns fler goda nyheter att berätta om inför sommaren.

- Teknikcollege har i samarbete med industriföreningens 19 största medlemsföretag lyckats fått ut cirka 110 elever vars gymnasieprogram ingår i TCVM i sommarjobb. Det är såklart mycket glädjande och något som gynnar både elever, gymnasieskolan och företagen, säger Jimmy Fernerud.

Tekniksatsningar mot flera målgrupper

Ytterligare en satsning från TCVM startas snart upp i samarbete med företagen Volvo, Gkn, Saab, Gnutti, Seco, Recotech och Infobric. Tillsammans kommer företagen och Teknikcollege i Västra Mälardalen att genomföra projektet Teknik för tjejer 2021 i Köping och Arboga. Genom projektet får 22 tjejer i regionen, som slutar årskurs 8, chansen att prova på 2 veckors praktik inom industri- och teknikföretagen och samtidigt testa på gymnasieprogrammen på Ullvi- och Vasagymnasiet.

Satsningarna för att sprida intresset för teknik riktas även mot yngre åldrar på mellanstadiet.

- Mycket händer inom TCVM och om restriktionerna släpper kommer vi nästa år genomföra det populära experimentet och tekniktävlingen Äggfallet för årskurs 4. Vi håller även på och undersöker om vi kan genomföra Teknikens dag under 2021 eller 2022, en mässa och temadag om teknik som riktas mot alla åldrar, säger Jimmy Fernerud.

Vill du veta mer om Teknikcollege Västra Mälardalen?

Är du mer intresserad och vill veta mer TCVM, kan du besöka verksamhetens webbplats eller följa TCVM:s nystartade kanaler i sociala medier:

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: