Publicerad

Lyft för Björskogsskolans skolgård

Den här veckan, vecka 44, påbörjas en stor upprustning av skolgården i Valskog. Till våren ska en ny skolgård stå klar, komplett med nytt underlag, ny lekutrustning och ny multisportplan.

Grävmaskin som påbörjat arbetet med att gräva upp skolgården. Området är instängslat.

Nytt underlag

Första prioritet är sanering och byte av underlag på hela skolgården. KKTAB genomför saneringsarbetet med att schakta bort och byta ut underlaget, ett arbete som beräknas pågå cirka 3-4 veckor. Under tiden som underlaget på skolgården byts ut kommer Skolgatan vara helt avstängd för byggtrafik, mellan Skolgränd och Torggatan. Skolbussar kommer att dirigeras om under hela perioden. Stora delar av skolgården kommer också att vara avstängd och ordentligt instängslad för allas säkerhet.

Ny lekutrustning

Asfaltering av skolgården sker nästa år, när marken satt sig och därefter fylls skolgården med ny utrustning.

- Det blir nya gungställningar, en kompisgunga, en jättelik repkompisgunga, klätterväggar, pingisbord, stångboll, nya fotbollsmål och gott om nya sittplatser. Eleverna har fått vara med och önska hur den nya skolgården ska se ut och många av förslagen blir verklighet, berättar rektor Kristoffer Olofsson.

Ny multisportplan

Samtidigt med saneringsarbetet av skolgården tas den gamla uttjänta rinken bort till förmån för en ny multisportplan. Planen kommer att kunna användas året runt till flertalet sporter, och Valskogsborna kan även framöver åka skridskor vintertid, planen kommer spolas när vädret tillåter.

I vår ska den nya skolgården i Valskog stå klar, med både nytt underlag, ny lekutrustning och ny multisportplan.

- Jackpot i skolgårdssammanhang! sammanfattar Kristoffer Olofsson.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: