Publicerad

Ny skola och ny skolorganisation

Arbetet med att bygga Kungsörs nya skola pågår för fullt. Den kommer att vara färdig för inflyttning runt julen 2017. Vi ser verkligen fram mot att få flytta in i den nya skolan.

Illustration över skolan

I vår nya skola kommer det att finnas två rektorsområden. Ett för årskurserna 4 till 6 och ett för årskurserna 7 till 9. Syftet med att bygga en skola för 4-6 och 7-9 är att i så stor utsträckning som möjligt kunna samordna resurserna på ett effektivt sätt för att möjliggöra arbetssätt som är anpassat för respektive åldersgrupp.

Vår nya organisation för grundskolan bygger på den stadieindelning som följer nuvarande nationella styrdokument.

Eftersom vi inte kan göra organisationsförändringen mitt i
ett läsår kommer den att gälla från och med starten av nästa läsår, dvs från
augusti 2017.

Ny organisation för grundskolorna i Kungsör

 • Förskoleklass till och med årskurs 3 på Västerskolan.
  Rektor Liselotte Johansson.
 • Förskoleklass till och med årskurs 3 på Hagaskolan.
  Rektor Linda Körner.
 • Förskoleklass till och med årskurs 6 på Björskogs skola.
  Rektor Karin Roberthson.
 • Årskurs 4 till och med årskurs 6 på nya skolan.
  Rektor Camilla Eriksson.
 • Årskurs 7 till och med årskurs 9 på nya skolan.
  Tillförordnad rektor Tommy Svensson.

Flyttlogistik

Under hösten, fram till att flytten in i nya skolan sker, kommer blivande årskurs 4 och 5 att vara kvar på Västerskolan och Hagaskolan.
Årskurs 6 kommer att finnas på Ulvesundsområdet. Eleverna i årskurs 6 kommer
att ha med sig lärare från Haga respektive Västerskolan samt att de får några
nya lärare från Kung Karls skola. Årskurs 7 till 9 kommer att vara på
Ulvesundsområdet fram till att flytten sker till nya skolan. Mer detaljerad
information kommer att lämnas från respektive skola innan sommaren.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: