Publicerad

Lägsta arbetslösheten på 14 år

Kungsörs kommun noterar i april den lägsta arbetslösheten sedan maj 2009

Under april månad rapporterar Arbetsförmedlingen att Kungsörs kommun har en total arbetslöshet på 7,1%. Det är en minskning med 2,0% jämfört med samma tidpunkt 2022.
Arbetslösheten sjunker i hela i Västmanlands län, men mest i Kungsörs kommun.

Sett i antal personer är det 288 kungsörare i åldern 16-65 år (från år 2023 räknas även 65-åringar in i arbetskraften. Äldre statistik avser 16 - 64-åringar). Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 11,1 till 7,1%. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta i Kungsörs kommun sedan maj 2009

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

I april månad var arbetslösheten bland utlandsfödda nere i 20%, vilket är en minskning med 4,8% sedan april 2022. Sedan december 2016 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 44,2 till 20,0 %. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juni 2012.

Ungdomsarbetslösheten sjunker också

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Kungsör sjunkit nio månader i följd, ner från 13,7% i juli 2022 till 6,6% nu april 2023. Den nuvarande arbetslöshetsnivån bland unga är den lägsta sedan maj 2008.

Viktigt arbete hos kommunala vuxenutbildningen och Arbetsmarknadsenheten

Tack vare fokuserat och strategiskt arbete med att inventera vilka människor som är en del av kommunens kompetensförsörjningsreserv har det tagits viktiga kliv för en minskad arbetslöshet och framförallt en ökad sysselsättning. Det är värdefullt för välfärden, ju fler som arbetar och betalar skatt i Kungsörs kommun desto bättre skola och vård/omsorg kan vi bygga för våra medborgare.

Vill du veta mer om hur vi arbetar för ökad sysselsättning i Kungsörs kommun, tveka inte att ta kontakt med oss

Telefon: 0227-60 00 00
Mejl: info@kungsor.se

Översiktsbild från Arbetsförmedlingen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: