Publicerad

Toppbetyg för bygglov - NKI 94

På tisdagen offentliggjordes resultatet av Nöjd Kund Index-mätningen, som genomförs årligen av Sveriges kommuner och Regioner

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare. Det är Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) som sköter den mesta myndighetsutövningen i Kungsörs kommun.

Bygglov bäst betyg

Bygglov är det myndighetsområde som får bäst betyg i mätningen. Företagen ger dem NKI 94. Högst omdöme ges Bemötande, med ett index på 97. Samtliga serviceområden inom Bygglov har ett index mellan 90-97.

Sju myndighetsområden mäts

  • brandskydd
  • bygglov
  • markupplåtelse
  • miljö- och hälsoskydd
  • livsmedelskontroll
  • serveringstillstånd.
  • upphandling

Totalt för Kungsörs kommun 2022

NKI för Kungsör uppgår till 77, vilket är en bra nivå. Resultatet visar dock på en negativ utveckling gentemot föregående år (2021: 86). Kungsör har i snitt haft NKI 78 sedan 2016. I år var det för få ärenden inom alla myndighetsområden i Kungsör utom Miljö- och hälsoskydd.

- Vi får ett sämre betyg på området Miljö- och hälsoskydd och har redan påbörjat ett åtgärdsarbete för att komma tillbaka till den högre nivå vi haft. Vi har bland annat haft dialogmöte med lantbrukare. Säger Classe Boström, kommundirektör i Kungsörs kommun

- Heja bygglov, NKI 94 är ju helt fantastiskt. Lite synd att vi bara hade 8 svar, därför syns det inte i statistiken. Som Classe säger är vi på gång med ett åtgärdsarbete. Säger Ida-Maria Rydberg, Näringslivschef

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: