Publicerad

Kungsör klättrar 106 placeringar

Fler och fler företag upplever att företagsklimatet i Kungsör blir allt bättre. I årets företagsklimatranking av Svenskt Näringsliv är Kungsör på plats 91, vilket är en klättring med 106 placeringar jämfört med förra året. Företagens positiva attityd till kommunen och dess service sporrar Kungsör att vilja bli ännu bättre.

Ett gott näringslivsklimat gör det enklare att etablera, driva och utveckla företag. Genom dialog med företagen i Kungsör vill kommunen stimulera och stödja företagsutveckling, hos blivande och etablerade företag.
Att Kungsör nu klättrar i rankingen är en fantastisk början på ett långsiktigt utvecklingsarbete och relationsbyggande mellan kommunen och näringslivet.

– Det är otroligt glädjande. Hårt arbete lönar sig. Vi har en gemensam näringslivsstrategi i Västra Mälardalen vilket är positivt för det gemensamma näringslivsklimatet. Vår näringslivsenhet jobbar tillsammans med företagen för att bygga goda relationer och ett gott samarbetsklimat, säger Mikael Peterson, Kommunstyrelsens ordförande i Kungsör.

Överträffat mål sporrar för framtiden

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2019 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från företagare, resterande är statistiska faktorer från SCB och UC. Nu är Kungsör på plats 91 i rankingen över Sveriges 290 kommuner.

– Vårt mål var att till år 2021 nå topp 100, vilket vi alltså redan gjort. Vi ser nu fram emot nästa steg och siktar på topp 50, säger kommundirektör Claes-Urban Boström.

Mer information och kontakt

foretagsklimat.se hittar du Svenskt Näringslivs enkätresultat för Sveriges 290 kommuner, inklusive Kungsörs enkätsvar och rankingplacering.

För mer information, kontakta:
Ida-Maria Rydberg
Näringslivschef i Kungsör
0733-610147
ida-maria.rydberg@kungsor.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: