Publicerad

Svärmar det i din trädgård?

För fjärde året i rad har Sveriges Biodlares Riksförbund öppnat upp Svärmtelefonen för säsongen i syfte att hjälpa allmänheten om man upptäckt en bisvärm och vill att någon kommer och hämtar den.

Bin - livsviktiga pollinatörer

Bin är viktiga på många sätt och är tillsammans med andra pollinerande insekter riktiga hjältar i naturen. På sin jakt efter näringsrik nektar besöker de en mångfald av blommor, och flyttar pollen från blomma till blomma så att den befruktas och kan bilda frön. Utöver att de pollinerar växter som människor och djur är beroende av att äta så är växter som behöver bina även livsviktiga för vattenrening, markbindning, koldioxidneutralisering och mycket mer.

Bisvärmar som kommer lite för nära

Att bin svärmar är artens naturliga sätt att föröka sig och fortleva. Biodlarna strävar efter att öka antalet bisamhällen utan svärmning genom olika skötselmetoder. Trots biodlarens åtgärder svärmar ibland bina. Svärmning innebär att drottningen tillsammans med hälften av samhället bin flyger iväg. De sätter sig i en buske eller ett träd i en gemensam klunga. Därifrån skickar svärmen ut spejarbin för att hitta ny bostad. Tiden att hitta ny bostad kan variera från någon timme upp till fler dagar. Ofta hittar bina ett ihåligt träd, en skorsten eller liknande där svärmen kan bosätta sig.

För att kunna ta reda på bisvärmen måste den hämtas före de bosätter sig permanent.

När ska man ringa till Svärmtelefonen?

Biodlarna önskar att man ringer till Svärmtelefonen på 0766-860701, om man har upptäckt en hängande svärm. Det vill säga en klump med bin som ofta väljer att sätta sig i ett träd eller liknande. Flyende bisvärmar är svåra att lokalisera fram tills de har satt sig. Samma sak gäller redan etablerade samhällen.

Att hämta bisvärmar är viktigt då risken annars finns att bisjukdomar sprids. Bisvärmar kan även vara skrämmande för allmänheten och är man allergisk kan det var mycket obehagligt att upptäcka en svärm i närheten där man bor. Eftersom svärmande bin gärna sätter sig i skorstenar eller håligheter i väggar kan de även söka sig dit om man inte ser till att fånga in dem. Det kan bli besvärligt för husägarna att bli av med bina och därför värnar biodlarna om att få information om upptäckta bisvärmar så de kan fångas in.

Om bisvärmen bosatt sig permanent

Om bisvärmen bosätter sig permanent i till exempel en husvägg eller en skorsten måste husägaren kontakta ett saneringsföretag för att få bort bina. Det är olyckligt eftersom det handlar om många tusentals bin som då kommer att få sätta livet till.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här