Publicerad

Invigning av restaurerad hagmark

Ett samarbete mellan länsstyrelsen, markägare i området, lokala entreprenörer, Kungsörs kommun och djurägare har gjort arbetet möjligt med att öppna upp igenväxta betesmarker.

Området som restaurerats ligger vid naturreservatet Skäret, strax söder om Valskog, i Kungsörs kommun. Där har en 15 hektar stor ekhage som betats i många år nu utökats med ytterligare 25 hektar.

I det restaurerade området har träd, sly och hassel som växer upp i ekarnas kronor tagits bort för att skapa utrymme åt de stora träden. Hela området har rensats på gammal taggtråd och ersatts av elstängsel.

Länsstyrelsen har drivit projektet för att öppna upp igenväxta betesmarker utanför Kungsör.

Projektet som startade i januari 2022 bygger på ett samarbete med markägare, lokala entreprenörer och Kungsörs kommun, en stor insats har gjorts av KKTAB:s naturvårdslag.

Nu betar dikor på området

Under sommarhalvåret kommer drygt 60 dikor att beta i markerna. Dikor är kor vars kalvar får dia och växa för köttproduktion i stället för att de mjölkas. De kommer först och främst beta gräset, men så småningom även skott av hassel och annat löv som växer upp.

Invigning bestod av en guidning i området

Landshövding Johan Sterte välkomnade projektdeltagarna, riksdagsledamot Vasiliki Tsouplaki (V), Anderas Silversten (S), Arboga kommun, Mikael Peterson (S) och Madelene Fager (C), Kungsörs kommun, ut till betesmarkerna vid naturreservatet Skäret. Där berättade Karin Sandberg och Emelie Uddenberg, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen om området som är fullt av sällsynta arter som lever i de gamla ekarna samt vikten av att området inte växer igen. Projektet med betesmarkena har gjorts möjligt i samverkan mellan djur- och markägarna samt kommunens naturvårdslag och är viktigt inte bara för den biologiska mångfalden utan även för vår lokala livsmedelsproduktion och ur sysselsättningssynpunkt.

Guidningen passerade både det nyrestaurerade området och ett område som ännu inte röjts alls. Deltagarna fick även se målbilden, det vill säga så öppen och betad mark som det är i det nuvarande naturreservatet Skäret.

Läs mer om Skärets naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs länsstyrelsens nyhet om projektet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilder

Karin Sandberg och Emelie Uddenberg från länsstyrelsen Västmanland berättar om platsen och projektet

Karin Sandberg och Emelie Uddenberg från länsstyrelsen Västmanland berättar om platsen och projektet

Restaurerad hagmark

Del av den restaurerade och nyligen röjda marken.

Landshövding Johan Sterte i Skärets naturreservat 

Landshövding Johan Sterte invigningstalade vid Skärets naturreservat

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här