Information om coronaviruset

Här hittar du länkar till uppdaterad och säkerställd information från flera myndigheter om coronaviruset och covid-19. Kungsörs kommun följer de rekommendationer och riktlinjer som regeringen, regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger.

Vaccinering mot covid-19

Det är Region Västmanland som ansvarar för vaccineringen mot covid-19. På 1177 hittar du information om vaccin mot infektionssjukdomen covid-19. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk. Läs mer på deras webbplats.

Information in other languages

You can find information in other languages and frequently asked questions about covid-19 on:

Så här arbetar kommunen

I Kungsör följer vi utvecklingen av pandemin covid-19 noga och arbetar hela tiden aktivt för att minska takten på smittspridning, skydda riskgrupper och samtidigt hålla våra verksamheter igång i så stor utsträckning som det är möjligt. Varje förvaltning och bolag arbetar i sina ledningsgrupper utifrån de behov som finns. Vi säkerställer rutiner, prioriterar om och planerar utifrån beslut och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, regeringen och smittskyddsläkare.

Skolor, förskolor och fritidshem

Skolor, förskolor och fritidshem har öppet som vanligt, men vi har gjort anpassningar för att minska smittspridningen. Kungsörs kommun följer kontinuerligt utvecklingen och har nära dialog med regionens smittskyddsenhet.

Tillsyn över serveringsställen

Kommunen fattar beslut om åtgärder och eventuell stängning av serveringsställen, om så behövs för att minska risken för smittspridning av covid-19. Västra Mälardalens Myndighetsförbund ansvarar för tillsynen.

Om du är smittad, har symtom eller tror att du är smittad

Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand mellan människor genom så kallad droppsmitta.

Stanna hemma om du har symtom

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Du som är sjuk ska stanna hemma från jobb och skola. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Egenprovtagning för dig som är sjuk

Om du är sjuk och misstänker att du har covid-19 kan du boka ett testkit för egenprovtagning. Provet visar om du har covid-19 just nu men kan inte visa om du tidigare har haft covid-19.

Åk inte till sjukvården om du tror att du är smittad

Om du tror att du kan vara smittad är det mycket viktigt att du inte åker till sjukvården utan stannar hemma och ringer till 1177 vårdguiden på telefon. Om du besöker sjukvården är risken stor att du sprider smittan vidare till både hälso- och sjukvårdspersonalen och andra patienter. När du ringer 1177 får du information om när och var du ska söka vård.

Ring 113 13 med allmänna frågor

Om du har allmänna frågor om coronaviruset som inte rör symtom eller är vårdrelaterade ska du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Länkar

Här samlar vi länkar med säkerställd information från myndigheter.

Genom att följa ansvariga myndigheters information kan vi alla hjälpas åt att minska smittspridningen. Du kan också hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ansvarar för att samordna insatser mot smittsamma sjukdomar och arbetar systematiskt med att förebygga smittspridning i samhället. Folkhälsomyndigheten har sammanställt aktuella frågor och svar om coronaviruset.

Krisinformation.se

På sidan Krisinformation.se som drivs av Myndigheten för samhällskydd och beredskap finns samlad information från ansvariga myndigheter.

Region Västmanland

Information från Region Västmanland som ansvarar för sjukvården i Västmanlands län.

Läget i Västmanland

Region Västmanland redovisar statistik om smittade och provtagningar i Västmanland.

1177

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information inom hälsa och vård.

Om du känner stress och oro

Det är bra att sätta ord på sin oro. Prata med någon som du litar på och berätta hur du känner. Om du hellre pratar med någon utomstående finns det flera organisationer som erbjuder stöd.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: